She sight

 

Met She Sight werk ik als re integratie adviseur, casemanagerverzuim en als stress- en burnoutcoach. Ik begeleid mensen, die merken dat ze te veel  "druk" hebben of ervaren en hierdoor dreigen uit te vallen, of al in het verzuim zitten.

 

Niet meer alles kunnen doen wat je vroeger wel kon is een vorm van rouw en verlies waar je mee te maken hebt. Wat is er, of wat heb je nodig om je werk weer uit te kunnen oefenen, wat is de weg die kan leiden tot nieuw werkgeluk. Als er geen mogelijkheden meer op je oude werkplek zijn wat ga en wil je dan doen? Samen kunnen we uitvinden welk pad je dan kunt gaan. 

 

Dit zijn vragen die ik dagelijks beantwoordt voor mensen. Het is fijn en goed als er een deskundige met je meekijkt die hier al eerder mee te maken heeft gehad. 

 

Als ervaren casemanagerverzuim en als stress- en burnoutbegeleider kan ik, op een professionele manier, de werknemer en/of de werkgever adviseren. Samen zorgen we voor de juiste begeleiding in het eerste- en tweedespoor wat op de volgende bladzijde onder regie op verzuim wordt toegelicht. Voor individuele- of groepstrainingen en loopbaanvraagstukken heb ik twee mooie trainingen,  FOCUS en RE-FOCUS die ondersteunend kunnen worden ingezet. 

 

Er is geen één casus hetzelfde en daarom is maatwerk en een persoonlijke benadering een grote meerwaarde. 

 

Door samen te zitten, of samen te wandelen, bespreken we de vraag, het dilemma of groter vraagstuk en komen we tot een aanbod of oplossing, passend bij jouw belastbaarheid en/of traject.