Case- en Caremanagement gaan hand in hand.
Side Seeing is binnen She Sight regie op verzuim en re-integratie.

Vanaf de zijlijn geef ik met Side Seeing advies aan organisaties en leidinggevenden. Ik kan de regie op het verzuim binnen een organisatie of bedrijf vormgeven. Adviseren, informeren maar ook het begeleiden van uw medewerker in het 1e en 2e spoor.
Met 10 jaar ervaring als casemanager verzuim en na het volgen van de CROV opleiding kan ik je ontzorgen in de wereld van verzuim. Als verzuimadviseur, begeleider/verzuimcoach van 1e en 2e spoor trajecten voer ik de verzuimgesprekken met de medewerkers of de leidinggevenden. Ik ga graag aan de slag met de mogelijkheden binnen de beperkingen. Op een respectvolle, motiverende en persoonlijke manier neem ik graag de regie en de opbouw van de dossiers op mij zodat de re-integratie op een goede en prettige manier kan plaatsvinden. Als bemiddelaar streef ik er altijd naar om dit in goede harmonie tot stand te laten komen.Voor goed verzuimmanagement kunnen we beter de handen in-één-slaan wil je wat bereiken!