Interview Omroep zeeland

In aanvulling op dit interview schreef ik onderstaand artikel.


Dinsdag 4 februari is het wereldkankerdag en in de campagne voor de WERELD KANKER DAG wordt de vraag gesteld: "Wat kan jij doen?"

Ik heb mezelf de vraag gesteld: "Wat kan ík doen?"

Recent heb ik meegewerkt aan het Europese project I-know-How. Het is een sociaal innovatief project dat er op is gericht een app te ontwikkelen voor werknemers met kanker. Het beoogde doel is dat deze werknemers sneller kunnen terugkeren in het arbeidsproces.

In mijn rol als HR functionaris heeft Omroep Zeeland mij vorige week geïnterviewd. Tijdens dit interview heb ik aangeven wat deze app ons als bedrijf en andere werkgevers kan brengen. Het is van groot belang dat zieke medewerkers goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden om te kunnen te reïntegreren in het arbeidsproces en over de stappen die daarbij moeten worden genomen.

Uiteraard is elke casus anders en daarom is het goed dat deze app vanuit alle invalshoeken wordt gevuld. Als zieke werknemer én als werkgever kom je in een wereld terecht waar je hopelijk nog nooit bent geweest. Dan is het mooi dat er een tool is die je de weg wijst en je aangeeft wat je kunt verwachten en welke stappen je moet en kunt zetten.

Het was mooi om als begeleider in verzuimtrajecten mijn input te kunnen geven. Daarbij heb ik ook mijn ervaring en betrokkenheid vanuit mijn privé situatie kunnen inbrengen. In beide deze rollen ben ik, helaas, ervaringsdeskundige en door schade en schande wijs geworden.

Wat kan jij doen als werknemer? Het is voor jou als werknemer belangrijk dat je binnen de belastbare mogelijkheden goed contact blijft onderhouden met het werk. Waar mogelijk is het goed wanneer je (deels) kunt blijven werken. Je bent namelijk niet alleen patiënt of ex-patiënt, je bent een mens in de de rol van werknemer!

Contact houden met het werk én kijken naar belastbare mogelijkheden maken het makkelijker om terug te keren naar het werk. "Je hebt een ziekte maar je bént niet je ziekte". Dit klinkt misschien hard maar je wilt zelf vaak zo lang mogelijk "gewoon" blijven en vooral ook zo behandeld worden. Uiteraard geldt dit niet alleen voor mensen met kanker maar ook voor werknemers met andere ziektes.

Wat kan jij doen als werkgever? Werkgevers kunnen ruimte bieden en zonodig werkzaamheden aanpassen zodat reïntegratie sneller mogelijk is. Zo kan rekening worden gehouden met de medewerker en diens beperkingen maar ook met de collega's van deze werknemer. Dit hoort volgens mij bij goed werkgeversschap!

HART voor de medewerkers en die zo lang mogelijk betrokken houden bij de organisatie. Hierdoor is de drempel om terug te keren kleiner en heb je meer kans op een succesvolle reïntegratie.

Dinsdag 4 februari wordt dit interview en een gesprek met een patiënt door Omroep Zeeland uitgezonden. Mark van Leijden is dan in gesprek met Paula, een medewerker van het onderzoek I-Know-How.

Ik hoop een kleine bijdrage te hebben geleverd aan een ontwikkeling die kankerpatiënten kan ondersteunen.