She sight

 

Met She Sight begeleid ik mensen die merken dat ze iets te veel op hun bordje hebben en dreigen uit te vallen, of wellicht al in het verzuim zitten.

In het verzuim en het re integratie proces komen vragen aan bod als: "wat wil ik" of "wat zijn binnen de beperkingen nog mijn mogelijkheden?"

Niet meer alles kunnen doen wat je vroeger wel kon is een vorm van rouw en verlies waar je mee te maken hebt. Wat is er, of wat heb je nodig om je werk weer uit te kunnen oefenen, wat is de weg die kan leiden tot nieuw werkgeluk. Als er geen mogelijkheden meer op je oude werkplek zijn wat ga en wil je dan doen? Samen kunnen we uitvinden welke pad je dan kunt gaan. 

Dit zijn vragen die ik dagelijks beantwoordt voor mensen. Het is fijn en goed als er een deskundige met je meekijkt die hier al eerder mee te maken heeft gehad. 

Als ervaren casemanager verzuim en als stress en burnout begeleider wil ik de werknemer en/of de werkgever graag adviseren. Samen zorgen we voor de juiste begeleiding in het eerste- en tweedespoor wat op de volgende bladzijde onder regie op verzuim wordt toegelicht. Ook voor individuele of groepstrainingen heb ik een mooi programma dat ondersteunend kan worden ingezet. 

Er is geen één casus hetzelfde en hierop kan ik als zelfstandige maatwerk aanbieden. 

Door samen te zitten, of samen te wandelen, bespreken we je vraag, het dilemma of groter vraagstuk en komen we tot een aanbod, passend bij jouw traject.